Huurvoorwaarden

Om uw vakantie zo aangenaam mogelijk te maken zijn de gîtes met zorg ingericht. Mogen wij u vragen het nodige respect te tonen, niet alleen voor de gîte, de inrichting en het materiaal, maar ook voor de omgeving.

1. Binnen

Draag zorg en respect voor de gîte, na u komen er nog vakantiegangers.

Wij houden als eigenaar/verhuurder steeds het recht om tijdens uw verblijf en na ons verzoek, de verhuurde ruimten te mogen betreden of te laten betreden voor contrôle en/of dringende onderhoudswerkzaamheden.

De woning dient als en goede huisvader te worden beheerd door de huurder tijdens de huurperiode en de huurder is aansprakelijk voor eventuele schades veroorzaakt gedurende het verblijf.

Gelieve bij uw vertrek al het materiaal en de meubels die u eventueel verplaatst heeft, terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten.

2. Buiten

Geniet van de natuur en draag er zorg voor.

Er mag geen kampvuur of houtskool barbeque gemaakt worden.

3. Algemeen

Als er zaken stuk zijn, aarzel niet om het ons te vertellen. Het is altijd omslachtig om achteraf, na vertrek, nog zaken te regelen. Als u iets nodig heeft (materiaal, inlichtingen, hulp,…) vraag het ons gerust.

Alle afval dient in een dichtgeknoopte vuilniszak in de container geplaatst te worden bij vertrek.

4. Betalingsvoorwaarden

De reservering wordt enkel aanvaard na de betaling van het gevraagde voorschot bij de boeking.

De restbetaling van de huur, de huurwaarborg en de eindschoonmaak dienen betaald te worden volgens de in de bevestigingsmail beschreven termijnen.

5. Wijzigingen in de huurovereenkomst

Deze wijzigingen zijn enkel mogelijk nadat daarover tussen de verhuurder en de huurder schriftelijk een overeenstemming is bereikt.

De huurder kan ten allen tijde de huurovereenkomst annuleren op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van volgend artikel (annulatiekosten)

6. Annulatie

De annuleringskosten zijn als volgt:

Kosteloos : indien de boeking minder dan 7 werkdagen geleden is geplaast en indien er geen sprake is van een last-minute-boeking. Er is sprake van een lastminute boeking indien de aanvangsdatum van de reservering binnen de 7 werkdagen ligt van de boekingsdatum.

40% van de huursom: tot 7 weken voor de aankomstdatum

100% van de huursom: vanaf 7 weken voor de aankomstdatum

7. Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade die de huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

In geval van oorlog, staking, natuurrampen, overlijden van verhuurder e.d. kan de verhuurder zonder vergoeding van mogelijke schade de huurder de huurovereenkomst ontbinden.

De huurder dient desgewenst  zelf een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen.

Copyright Domaine de Marotte 2017 - Contact  - Sitemap